Положення про проведення V відкритого Чемпіонату Львівської області з настільного тенісу серед команд ветеранів сезону 2019-2020 рр.

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення V відкритого рейтингованого Чемпіонату Львівської області з настільного тенісу серед команд ветеранів сезону 2019-2020 рр.

І. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

 1. Популяризація та розвиток настільного тенісу у Львівській області та Україні.
 2. Налагодження та підтримка дружніх стосунків між спортсменами Львівської області та України.
 3. Пропаганда здорового способу життя.
 4. Вдосконалення спортивної майстерності спортсменів-ветеранів.

ІІ. КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ

 1. Загальне керівництво організацією та проведенням змагань, забезпечення своєчасного доведення до Команд-Учасників відкритого Чемпіонату Львівської області інформації про проведення змагань, результати проведених турів ветеранів настільного тенісу, підрахунок та подання до Федерації настільного тенісу України (ФНТУ) відомостей на обчислення рейтингу гравцям, інші спортивні та масові заходи покладаються наГоловного суддю змагань (Майовку І.).
 2. Відповідальність за підготовку місця (спортивного залу) проведення змагань (чергового Туру), забезпечення суддівства, приймання учасників змагань покладається на Команду – Господаря Туру.
 3. Команда-Господар Туру – це команда учасник Чемпіонату Львівської області, яка почергово визначається на тур, згідно результатів змагань попереднього сезону.
 4. Змагання проводяться згідно з правилами, затвердженими Федерацією настільного тенісу України (ФНТУ) та відповідно до цього Положення.

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕМПІОНАТУ ГАЛИЧИНИ

 1. Повноважним Представником кожної з Команд Чемпіонату є її Капітан. У випадку його відсутності або неможливості взяти участь у голосуванні з поважних причин, Капітан повинен делегувати свої права одному з членів Команди.
 2. Питання, пов’язані з організаційною діяльністю щодо Чемпіонату вирішуються Головним суддею змагань (Майовка І.) та Радою Капітанів Команд учасників Чемпіонату Львівської області шляхом опитування кожного з Капітанів.
 3. Винести питання для вирішення на Раді Капітанів мають право Головний суддя змагань (Майовка І.) та кожен із Капітанів.
 4. Між Турами або між Сезонами вирішення питань Радою Капітанів проводиться, як правило, шляхом опитування кожного з Капітанів.
 5. Під час проведення Туру вирішення питань проводиться на зборах Капітанів або шляхом опитування кожного з Капітанів за умови, що жоден з Капітанів не противирішення питання шляхом опитування.
 6. Опитування Капітанів покладається на Головного суддю змагань (Майовку І.).
 7. При проведенні голосування на Раді Капітанів або шляхом опитуванняГоловний суддя змагань (Майовка І.)та кожен з Капітанів мають по 1 голосу та вибір з 3-х варіантів голосування: „За”,„Проти”, „Утримався”.
 8. Зміни до цього Положення після початку Сезону можуть бути прийняті Радою Капітанів лише за умови понад половини голосів „За” і відсутності голосів „Проти”. Зміни оформляються Додатком до Положення за підписами усіх Капітанів та затверджуються Головним суддею змагань (Майовка І.)
 9. На зборах Капітанів може бути присутній будь-хто з учасників команд (без права голосу), якщо його Капітан не проти.
 1. За дозволом свого Капітана учасник Чемпіонату може висловити думку з приводу. питання, яке обговорюється на зборах.

ІV. МІСЦЕ ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ

 1. Змагання проводяться у період з вересня 2019 р. по червень 2020 р. в спортзалі ДІМП “Містопроект” (м.Львів, вул. Ген. Чупринки, 71 ), або за рішенням та узгодженою пропозицією Команди –Господара Туру(згідно п.ІІ.2)в іншомуспортзалі
 2. Проведення командного Чемпіонату Львівської області проводиться відповідно до Календаря, який додається до Положення (Додатки 1 і 2). У Календарі зазначаються пропозиції щодо місця, дати і часу проведення кожного Туру та Команда – Господар.
 3. Корегування щодо проведення чергового туру у разі виникнення необхідності, можливе тільки після прийняття такого рішення Командою- Господарем Туру і своєчасного інформування даних змін усім учасникам Чемпіонату.
 4. У Додаток 1 заноситься перша частина Календаря – тури, що проводяться до 31 грудня 2019 р.; у Додаток 2 – друга (заключна) частина- з 01 січня 2020 р. по червень 2020 р.
 5. Додатки 1 і 2 приймаються Радою Капітанів шляхом опитування до початку турів, які розпочинають відповідну частину Сезону.
 6. Для кожного туру голосування проводиться окремо. Питання вважається прийнятим, якщо „За” – понад половину голосів і серед них Господар Туру.
 7. Після прийняття Частини Календаря зміни до неї можуть бути внесені лише за умови, що „За” – понад дві третини голосів і серед них Господар Туру.

V. УМОВИ ПРИЙОМУ, ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

 1. Усі витрати з участі у змаганнях (проїзд, харчування, забезпечення спортивною формою та інвентарем) несуть Команди-Учасники.
 2. Витрати, пов’язані з проведенням Туру: оренда спортивного залу, тенісних столів, освітленням, оплата роботи Судді Туру – несе Команда–Господар.
 3. Команда–Господар Туру може запропонувати Командам-Учасникам чай, каву.

VІ. КОМАНДИ ТА УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ

 1. До участі у змаганнях допускаються спортсмени віком понад 30 років. Допускається участь жінок ( тільки у своїх вікових категоріях або нижчих вікових категоріях ).
 2. Кожна команда повинна мати у своєму складі не менше 3-х учасників по одному у наступних категоріях: понад 30 років; понад 40 років та понад 50 років.Усі гравці мають право виступати тільки у своїх вікових категоріях або в категоріях нижчих по віку.
 3. Спортсмен, якому після початку Сезону, але до Нового року виповнюється 30, 40 або 50 років має право виступати у категорії понад 30, 40 або 50 років відповідно.
 4. До кожної команди можна заявити до 8 учасників. Командна заявка подається до початку І туру (але не пізніше 05 вересня 2019 року).
 5. За умови, що у команді заявлено менше 8 учасників у період з 1 січня 2020 р. до початку Туру, що розпочинає другу частину сезону Чемпіонату, можна дозаявити (в т. ч. замінити) учасників до повного складу (8 спортсменів), але не більше 3-х.
 6. Склад команди на зустріч – 3 людини: не більше однієї молодшої до 40 років (яка відповідно виступає тільки у своїй віковій категорії-за третю ракетку) та обов’язкова наявність учасника понад 50 років (який зобов’язаний бути на першій або другій ракетці). Допускається неповний склад команди, але не менше 2-х людей, в тому числі і без учасника віком понад 50 років (відповідно без гравця за 1-шу ракетку). У разі рівності очок у команд з неповними складами, перемога визначається за результатами зустрічі перших ракеток.
 7. Учасники команд Чемпіонату Львівської області мають право брати участь у будь-яких змаганнях з настільного тенісу, якщо це не суперечить їх Положенням.

VIІ. ЗАЯВКИ ТА РОЗПОДІЛ КОШТІВ

 1. Команди, які мають право на участь у Чемпіонаті Львівської області та підтвердили свою участь у змаганнях, подають до початку І туру заявку із вказаними для кожного учасника даними: прізвище, ім’я, дата народження, місце реєстрації, розряд та рейтинг. Капітан команди підписує заявку ( в т.ч. завірену лікарем) та, крім того, подає свою контактну інформацію: мобільний телефон, домашню адресу. Може надати додаткову інформацію: домашній та службовий телефони, е-мейл, skype.
 2. Заявки на участь в Чемпіонаті Львівської області від капітанів команд приймаються до 05 вересня 2019 року.
 3. Приймання, зберігання та перевірка достовірності даних, поданих у заявці, покладається на Головного суддю змагань (Майовку І.).
 4. Дозаявка учасників команди здійснюється відповідно до п.5 попереднього розділу.
 5. Внесок для кожної команди складає 1500 (одна тисяча п’ятсот) грн. та сплачується разом (або частинами по 750 грн. до початку 1 та 2 частин Чемпіонату) із поданням заявки.
 6. 65 відсотків коштів, зібраних із внесків команд, витрачається на подання для підрахунків рейтингу (частинами після проведення кожного туру змагань , в т.ч. оплата надання послуг головного судді – Майовки І.).
 7. 25 відсотків коштів витрачається на грамоти, медалі, кубки та грошові премії (нагородження після завершення сезону) кожному з учасників команд-призерів, якщо він зіграв не менше 50% зустрічей за свою команду.
 8. 10 відсотків коштів, зібраних із внесків команд, витрачається на підготовку та проведення круглого столу (після закінчення заключного – Х Туру змагань).
 9. Команда, яка не змогла бути Господарем Туру, одноразовоздає кошти у розмірі 500 (п’ятсот)грн.за підготовку місця (спортивного залу) проведення змагань (чергового Туру), забезпечення суддівства даного туру.

VІІI. СИСТЕМА ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

 1. ЧемпіонатЛьвівської області з настільного тенісу серед команд ветеранів сезону 2019–2020 рр. проводиться за коловою системою .
 2. Ранжування команд для визначення порядку зустрічей проводиться: у І турі – згідно жеребкування,(в наступних Сезонах – за результатами попереднього Сезону); у кожному наступному турі – за результатами попереднього туру.
 3. Командний матч складається з 5 зустрічей до 3 перемог за системою: A – Y; B – X; С – Z; A–X; B–Y. Усі ігри проводяться з п’яти партій до 3 перемог.
 4. Визначення команд АВС та XYZ відбувається згідно протоколів, враховуючи результати попереднього Туру змагань.
 5. За виграш зустрічі присуджується 1 очко, за програш – 0 очок.
 6. За виграш командного матчу присуджується 2 очки, за програш – 1 очко.
 7. У випадку відсутності команди на матчі їй зараховується технічний програш з рахунком W : 3 та присуджується 0 очок.
 8. Технічний програш зараховується також у випадку наявності лише 1 учасника команди на матчі або при участі у матчі незаявленого за команду спортсмена,або виступ спортсмена не у своїй віковій категорії, незалежно від того коли було виявлено порушення – до початку матчу, під час чи після нього. Головний суддя змагань (Майовку І.).повинен мати списки заявлених команд з їх учасниками та давати ознайомитись з ними на вимогу будь-кого із учасників Команд. Найкращий варіант – вивішування списків на інформаційні дошці (а також висвітлення інформації на сайті Майовки І.)
 9. Підсумки Чемпіонату Львівської області проводяться за сумою всіх набраних командою очок у кожному з турів.
 1. У випадку рівності очок двох команд перевагу має команда, яка здобула більше . перемог у зустрічах між ними.
 2. При рівності очок двох та більше команд перевагу має команда, яка в зустрічах між .цими командами здобула більше очок, при їх рівності – має краще співвідношення . зустрічей, а при їх рівності – має краще співвідношення партій. Для обчислення співвідношення необхідно розділити кількість виграних зустрічей (партій) на кількість програних. Отримане більше число означає краще співвідношення.
 3. У випадку рівності всіх показників між командами, що мають однакову кількість . очок, визначають краще співвідношення зустрічей з усіма командами, далі –.співвідношення партій з усіма командами.

13. У випадку абсолютної рівності всіх додаткових параметрів краща команда може бути визначена за рішенням Ради Капітанів шляхом перегравання матчів або жеребкування.

14. Команда, яка за підсумками Чемпіонату Львівської області після закінчення усіх

10-ти Турів посіла останнє місце, залишає наступний Чемпіонат (з можливістю прийняття участі у відбіркових стикових зустрічах між новими заявленими на Чемпіонат командами) і надає право зайняти своє місце у змаганнях команді, яка заявлена на наступний чемпіонат і пройшла відповідний попередній відбірковий стиковий конкурс між усіма заявленими на наступний Чемпіонат Львівської області командами (по коловій системі) та посіла перше місце.

Рекомендований час проведення відбіркового стикового конкурсу між усіма новими заявленими командами на Чемпіонат Львівської області з 05.09.2019 р. по 10.09.2019 р.

( до початку 1-го туру Чемпіонату Львівської області ).

IX. НАГОРОДЖЕННЯ

 1. Команди, які за підсумками сезону стали переможцем та призерами Чемпіонату нагороджуються кубками.
 2. Кожен з учасників команд-призерів, якщо він зіграв не менше 50% ігор за свою команду, нагороджується грамотою, медаллю та грошовою премією.
 3. Призові кошти розподіляються наступним чином: І місце – 50%, ІІ м. – 30%, ІІІ м. – 20%.

Х. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ НА НАСТУПНИЙ СЕЗОН

1.Підготовка Проекту Положення на наступний Сезон (2019–2020 рр.) покладається на Головного суддю змагань (Майовку І.).

 1. Проект Положення на наступний Сезон повинен бути обговорений на зборах . Капітанів на передостанньому турі і Положення необхідно затвердити відразу після. закінчення останнього туру (тобто в той же вечір).

3. Положення вважається прийнятим, якщо дві третини голосів „За” підтримано капітанами команд.

Контакти за тел.: 097-465-58-90 (Головний суддя Чемпіонату – Майовка І.)

Додати коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *